Điện Máy Hòa Phát

PRODUCTS / Paint guns filter FG100, Ø10x100mm

Mô tả chi tiết

FG series, Fit to most airless guns (Korea)

Mesh: 30; 50; 65; 100; 150

Part number: AGFG-030; AGFW-050; AGFB-065; AGFY-100; AGFB-150; AGFR-200